Ofrivilliga Spasmer

Begränsat frihetsbegrepp i borgarnas händer.

Det finns tendenser värda att ogilla inom vänstern. Avsaknad av djuplodad analys, slitna slagord och guttural antiindividualism. Vissa kikar sig gärna i naveln på samma gång som de använder ett pseudoakademiskt språk danat efter fransk filosofisk modell. Som om att det faktiskt skulle vara ett alternativ till" borgerlighetens språk" istället för en utväxt ifrån det? Språket är allas, deal with it.

Med det sagt, jag står inte ut med tanken på ett Sverige där alliansen får fortsätta att regera. Inte heller deras väldigt ideologiska politik där de dragit individualismen så långt att företag, i egenskap av att vara juridiska personer, får förtur på välfärd före den individuella medborgaren. Tydligen är bidrag i form av sjukersättning värre än bidrag i form av skattelättnader riktade mot företagen. Trots detta tillskrivs dogmatismen rätt ofta vänstern. Inte alltid felaktigt, men inte alltid korrekt heller.

De som identifierar sig som lutande mot den vänstra delen av det politiska spektrumet måste ta upp bollen när det kommer till individualismen. De olika vänsterrörelser som finns har egalitära mål, men den underförstådda individualismen hos aktörerna inom dessa är rätt utmärkande, om än outtalad. Ett typexempel skulle kunna vara alla feministiska debattörer. Där finns ett spann av individer som inkluderar olika kultfigurer och regelrätta kändisar till vanligt folk. Erkänn mer öppet att individen har en roll i ett samhälle format efter vänsterpolitik, och att frihet inte står i motsats till solidaritet. Att individen inte står i motsats till kollektivet.

Det är ju just för den enskilda individens skull man vill omallokera resurser från företagskoncerner med band till skatteparadis och från höginkomsttagare. Det är ju för individens skull man lägger emfas på att alla inte har lika möjligheter i verkligheten, även om vi har samma konstitutionella rättigheter. Det är därför man pekar på att det är hyckleri att predika om marknaders rättvisa för de som har det sämst ställt, medan storföretag och rika personer undanhålls denna disciplinering. Istället ordineras skattelättnader, räddningspaket och inviter till utformande av lagstiftning.

Att tala om individualismen med en sådan alarmerande ton får en undra om man är helt blind för de praktiska konsekvenserna av många av de lösningar man har på demokratiproblemen. Man vill vara med och bestämma på arbetsplatsen, i området man bor och i större utsträckning vara med att besluta på nationell/internationell nivå. Man välkomnar människor av alla subkulturer, ursprung och personliga val i sin retorik. Man vill vara mer än en konsument. Man förespråkar mångfald.

Tankefiguren om att individualism är något endast förbehållet borgerligheten är inte bara felaktig utan destruktiv. Man ger sina politiska motståndare monopol på ett koncept som egentligen är neutralt. Lika mycket sitt eget som deras. I sin iver att inte likna Moderaterna skyr man ekonomiska termer och det faktum att de offentliga utredningar M rättfärdigar sin politik med även står till hands för vänstern att använda. Att vetenskap och forskning faktiskt kan nämnas i samma mening som omtanke och rättvisa.

Frihet är en grundpelare inom all solidarisk politik värd namnet. Anders Borg skulle må rätt bra av att tvingas gå i polemik med en ekonomiskt kunnig vänsterdebattör. Mest för att hans parti drivit en högst dogmatisk politik i åtta år och att valfriheten ofta är totalt frånvarande i de politiska debatterna, utöver i form valfrihet bland tjänster och varor.
Fler borde påpeka hur begränsat frihetsbegreppet blir i borgarnas händer. Detta förutsatt att man inte impulsivt spyr ur sig något antiindividualistiskt slagord så fort debatten blir till. Det negerar på många sätt möjligheten till att tala med högersinnade på jämnt plan. Indirekt erkänner man då, paradoxalt nog, att allas språk och kunskap ändå är förbehållet vissa. Tråkigt nog är det inte alltid borgarnas maktlust som tillåter dem att ha monopol på t.ex. finanspolitiska debatter. Ibland beror det på att vänsterdebattörer släpper ifrån sig bollen.