Ofrivilliga Spasmer

Notis: 10 anledningar till att ingen bör anställa mig.


Jag...

1. ... är inte service-minded. Fastnar lätt i mer eller mindre maniska tillstånd där jag försöker bena ut olika tänkta eller reella problem. Har svårt att byta fokus från problemet i fråga och intellektualiserar gärna vidare helt autistiskt utan att ta hänsyn till kunder. Eventuella kunder eller människor som söker att rådgöra med mig har vid detta lag gått till nästa kassa, lagt på luren eller lämnat in ett klagomål till någon som är mer service-minded.

Bilaga 1.1. Jag är medveten om detta. Visst rum för anpassning finns. Det är begränsat.

2. ... har svårt för att se, erkänna och förstå hierarkiska beslutskedjor. Det vill säga att om du rent praktiskt faktiskt har anledning att godkänna och/eller besluta över saker och ting inom min sfär så kommer jag inte förstå meningen med det hela, såvida detta inte överensstämmer med det jag tycker. Även om du råkar vara min chef. Om jag har rätt och du har fel kommer du få veta det och/eller så ignorerar jag dina kommentarer som sus från byggnadens ventilationssystem.

Bilaga 2.1. Efter en sådan situation kommer du antagligen aldrig se på mig på samma sätt igen och jag kommer definitivt inte se på dig likadant heller.

Biliga 2.2. Om en motivering som falsifierar det jag tidigare trott varit "rätt" och jag därmed har fel kommer jag erkänna mig besegrad och sluta gnälla så förbannat. Viss gubbighet kommer kvarstå mellan 1 till 30 min efter intagen dos. I särfall blir tillståndet kroniskt. Se punkt 1. "Visst rum för anpassning."

3. ... är i vissa lägen svår att kontakta oavsett vad de två ovanstående punkterna säger. Detta beror förmodligen på utmattning, irreguljär sömn eller sjukdom. Dessa faktorer har jag viss möjlighet att påverka om än i begränsad utsträckning. Se punkt 1. "Visst rum..." igen.

Se även paragrafen om gubbighet under punkt bilaga 2.2. "I särfall blir tillståndet kroniskt". Detta beror inte enbart på mig utan även på en myriad kringliggande faktorer. En av dem kan vara fysiskt illamående för att du som hierarkiskt överordnad andra inom organisationen gärna trampar på folk du vet du kan trampa på utan direkt konsekvens, använder mina eller andras svagheter för att måla upp en egengrandios självbild och mer än gärna viftar något diplom i nyllet på någon så fort du känner att din kompetens är hotad. Se bilaga 2.1: "...kommer antagligen aldrig se på mig på samma sätt igen och jag kommer definitivt inte se på dig likadant heller".

4. ... är ingen bra kollega på det sättet att jag förmodligen kommer ha svårt att relatera till mina arbetskamrater såvida dessa inte delar något av mina mer eller mindre nischade intresseområden. När det gäller musik kan jag snacka i timtals och jag är enormt elitistisk kring min smak, jag uppskattar att prata om musik men om ämnet kommer upp tappar jag så småningom allt vad social etikett heter och börjar raljera och kritisera tills jag får stryk, blir avbruten av någon som rent hierarkiskt står högre upp på karriärstegen än mig (något jag förmodligen kommer avvisa som ventilationssystemssus så långt det går), tills partyt är över, tills du erkänner att Demolition Hammer, trots ljudbilden, aggressiviteten och det infantila namnet, är helt fantastiska (i vilket fall vi kommer att tala under mer socialt acceptabla former).

Utöver detta har jag en viss bred (med emfas på viss) när det gäller konversationsämnen. Jag läser mest fackböcker men en del skönlitterärt, populärkultur har jag viss koll på men jag anser att Seinfeld är högvattenmärket för vad bra television heter (detta säger nog något om mitt tyckte rent generellt), jag har en försmak för retro tv-spel och där är jag inte riktigt så enveten som när det gäller musik och att hitta en gemensam grund är därför enklare. Om du som medarbetare har arbetarklassbakgrund kommer jag oundvikligen relatera till dig mer än om du bott i en stor villa med dina gifta föräldrar, er Volvo och er hund. Om det viftat en Svensk flagga på er bakgård/ytterdörr/veranda kan det hänt att jag stulit denna och kastat den i skogen eller vid en återvinningsstation, dels av principiella skäl, dels för att tyg rent generellt gör sig bättre än i andra former än en nationalistisk symbol. Detta trots att jag ibland pratar lite som att jag växt upp på en internatskola; som oftast är jag dock relativt tyst eller alternativt så svär jag och använder slang. Viss slang är min egen, annan är tagen från något av de sammanhang jag vuxit upp i och/eller kan identifiera med. Detta kan uppfattas som alienerande i en formell miljö.

Vid de övriga omständigheter som nämns i under punkt 3. kan det hända att jag tillämpar en ospecificerad sociolekt. Exakt vart denna kommer från har jag svårt att säga men jag har en teori om att det handlar om bakgrund och/eller oförmåga att bry sig om att formulera mig mer precist än jag önskar att jag orkade. Kort sagt handlar det om en blandning av uttryck, formuleringar och sätt att uttrycka sig processerat genom den mixer som mitt sinne kan vara. Speciellt under de omständigheter som nämns under punkt 3, men den uppkommande punkt 7 har viss relevans här.

Konversationsämnen där jag anses vara en "god lyssnare" handlar främst om vädret, ditt eller dina vänners kärleksliv, skvaller om andra arbetskamrater och de första kommentarerna av dina rasistiska/sexistiska/klassföraktande åsikter. Efter jag kan skönja ett mönster så hänvisar jag till punkt 1, 2 och 3. I den ordningen. Trots detta kommer jag alltid vara en god arbetskamrat i den mån att jag tar mina likars sida i intressekonflikter på arbetsplatsen. Åsiktsskillnader åsidosatta har vi vissa fundamentala likheter på golvet som inte de som överst i hierarkin har. Måhända att du inte erkänner detta, men jag erkänner det.

Bilaga 4.1. Om du stöter dig med mig kommer jag ta illa upp, bli sårad, såra någon och fundera på detta i flera dagar. Varvid en blankett skickas till huvudkontoret där ärendet handläggs under 3-4 månader. Denna försäkring är universell och privata alternativ kommer inte fungera bättre än de universella. Om du ändå ringer till kundtjänst hänvisar jag dig till punkt 1 eller ber dig vänta tills jag ringer tillbaks. Viss inkvotering i ärendekön ges vid akutfall och särskilt ömmande omständigheter, varvid förvaltningen erkänner det procedurella felet och själv skickar in en blankett som understryker dessa omständigheter.

Bilaga 4.2 I övrigt försöker jag vara så sympatisk och ömsesidig som jag förmår. Sannolikt håller jag visst avstånd och är antagligen mer avståndstagande än närgången. Detta betyder inte att jag inte ogillar dig. Det är bara så jag är och om du har liknande egenheter har vi ytterligare ett konversationsämne där jag är god lyssnare och är en respektabel talare.

5. ... jobbar tills jag stupar eller tvingas ta tjänstledigt om arbetet är givande. Jag strävar efter balans men detta är lättare sagt än gjort. Rent praktiskt kan detta betyda att du får ut 6 månader av högklassigt (dock inte särskilt service-minded) arbete tills din arbetsgivaravgift faktiskt kommer till bruk. Se punkt 3.

6. ... tror att arbete och mening är viktigt. Jag kommer jobba övertid om jag finner arbetet stimulerande (se punkt 5) även om denna inte är betald (se punkt 3 och 4).

7. ... är antagligen den du vill hänga med på personalfesten men inte kommer i närheten (Se punkt 4). Så länge vi inte är för många i samma rum och du faktiskt får en audiens med "snälljohan" (vad mina kamrater kallar mig i mina bästa onyktra stunder) är dock allt lugnt. Elitismen kring musik tonas ofta, men inte alltid, ned ju fler glas öl jag druckit.

Sidonot: "Dumjohan" existerar men är då smått barnslig och bör således gå hem att sova. Ett alternativ är att "dumjohan" är borta i någon skog någonstans och leker med kottar. Kort sagt, om jag efter ett par för många glas är barnslig så står allt rätt till men det har "gått åt" lite för mycket öl. Om jag efter att par för många glas är borta bör jag inte vara något som helst problem för dig, din familj eller personer i din direkta närhet.

8. ... tror att jag i ett annat liv skulle blivit kallad "entreprenör" eller egenföretagare. Under förhållandevis ordnade former och under ett annat språkbruk än dagens. Dvs om du anställer mig är det antagligen för att du köper något jag producerat i egen regi och inte för att du efterfrågat detta. Såvida din efterfrågan inte stämmer överens med det jag råkar producera.

9. ... är morgontrött på ett sätt som inte ens är roligt. Om du någonsin varit sjuk eller hamnat i ditt eget "dumjohan"-stadium för att sedan vakna upp dagen efteråt så vet du hur jag känner mig 90% under de två första timmarna alla morgnar . Rent generellt är jag som en bil som är jävligt trög att starta, kommer inte upp i fart förrän man åkt de första fyra milen och som sedan är svår att stoppa för att bromsklossarna alltid är mer slitna än vad däcken är.

10. ... om du har läst punkt 1-9 och fortfarande vill anställa mig så är den tjänst du försöker fylla icke-existerande och/eller ett rent drömjobb. Det kan vara så att du driver ett företag enligt en pyramidspelsmodell, inte startat företagen men "tänkt på att göra det", ger folk löften du inte kan lova, jobbar på personalansvarig på Google och har ett par hundra tusen du kan sätta sprätt på genom att låta någon dåre få lalla runt i ett par månader, att du jobbar på en av Arbetsförmedlingens alla arbetscoachfabriker där min arbetslöshet innebär att du inte går arbetslös. Sett till coachandet finns det med andra ord incitament att skicka mig på praktik ett tag, låta mig plugga lite, gå ett par kurser, prata med dig (där är värre för mig än för dig), skriva 300-400 CV:n för jobb som inte finns att söka. Eller så låter du mig helt enkelt att putta upp en stor, stor sten från roten och upp mot toppen av ett berg, men när jag precis är på gränsen att nå över dess krön så börjar du och/eller några andra putta på från andra sidan så att stenen rullar ned igen. Sedan repeteras denna dans till någon av oss dör. Med all sannolikhet jag, se punkt 1,2,3,5,6 och 9, inkl. bilagor.

Bilaga 10.1. I övrigt är jag månadens anställd alla månader, alla dagar om året. Har viss känsla för ironi, speciellt om den är ödesmättad, och detta ser alla som har god smak som en tillgång.