Ofrivilliga Spasmer

Text efter form.

(?) Fotnot om etiketter/tags:

Varför engelska?

De engelska orden är lika de svenska/sidhistoriska anledningar

A. Essays (Essäer), B. Polimik/Debattexter (Polemics), C. Rants/other (Orerande/Övrigt) D. newpub (Nyare), E. oldpub (Äldre), F. ‘pre-notes’ = anteckningar kvar av histioriska skäl.

Essays

Den Ljusa Sidans Mörka Sida 2017-06-03
Fri programvara, appar & integritet 2016-12-27
Sheldon Cooper: Social avighet IRL & i fikt... 2015-07-25
Rörande Wigforss, Socialdemokraterna och So... 2015-06-06

Polemics

Medelklassattribut: en redogörelse för mede... 2015-05-03
Skenbar dialog: Grekland & EU. 2015-04-04
Köpenhamn, Vilks, Antirasism och Samhällsde... 2015-03-03
Ringvålnader och byråkrati. 2015-01-22
Psykopaten i Statsapparaten. 2014-12-03
Begränsat frihetsbegrepp i borgarnas händer. 2014-08-22
Ständig politisk mobilisering. 2014-08-12
Att undvika konsensus: argument för menings... 2014-08-04
Gud är lögnaktig. Tro är överkonsumtion. 2014-06-06
Om "den splittrade" vänstern 2014-03-16
Den separata dagen. 2014-03-08
Bechdeltestet - ett alternativ till imaginä... 2014-01-17

Rants/Other

Hånande välmenande kommentarer. 2015-06-02
Om näring, att vara lagom och periodisk ask... 2015-04-25
De som befinner sig utanför flödena. 2014-10-31
Om vänstern: en tradition i traditionen. 2014-10-11
Positionera mera! 2014-09-18
Klicken. 2014-07-29
Spräng nationalismen. 2014-06-18
De progressiva, de konservativa och alterna... 2014-05-29
Mediemakten Vs. Piratpartiet. 2014-04-14
Soniska sisyfosarbeten. 2014-01-25
Klassfrågor. 2014-01-18
Ens fienders fiender är inte alltid ens vän... 2013-12-23
När privilegierade människor gråter offentl... 2013-12-07

newpub

Den Ljusa Sidans Mörka Sida 2017-06-03
Fri programvara, appar & integritet 2016-12-27

oldpub

Sheldon Cooper: Social avighet IRL & i fikt... 2015-07-25
Uppmana inte till fred. Erkänn konflikten. 2015-07-02
Rörande Wigforss, Socialdemokraterna och So... 2015-06-06
Hånande välmenande kommentarer. 2015-06-02
Medelklassattribut: en redogörelse för mede... 2015-05-03
Om näring, att vara lagom och periodisk ask... 2015-04-25
Skenbar dialog: Grekland & EU. 2015-04-04
Köpenhamn, Vilks, Antirasism och Samhällsde... 2015-03-03
Ringvålnader och byråkrati. 2015-01-22
Psykopaten i Statsapparaten. 2014-12-03
De som befinner sig utanför flödena. 2014-10-31
Om vänstern: en tradition i traditionen. 2014-10-11
Positionera mera! 2014-09-18
Begränsat frihetsbegrepp i borgarnas händer. 2014-08-22
Ständig politisk mobilisering. 2014-08-12
Att undvika konsensus: argument för menings... 2014-08-04
Klicken. 2014-07-29
Spräng nationalismen. 2014-06-18
Gud är lögnaktig. Tro är överkonsumtion. 2014-06-06
De progressiva, de konservativa och alterna... 2014-05-29
Mediemakten Vs. Piratpartiet. 2014-04-14
Om "den splittrade" vänstern 2014-03-16
Den separata dagen. 2014-03-08
Soniska sisyfosarbeten. 2014-01-25
Klassfrågor. 2014-01-18
Bechdeltestet - ett alternativ till imaginä... 2014-01-17
Ens fienders fiender är inte alltid ens vän... 2013-12-23
Högt tänkande om klassförtryck och skrivande. 2013-12-18
När privilegierade människor gråter offentl... 2013-12-07

pre-notes

Notis: Uppdatering/en sista notis. 2015-12-25
Notis: Min inre unge leker med Ockhams rakk... 2015-03-15
Notis: 10 anledningar till att ingen bör an... 2015-02-25
Notis: Anti-privilegium. 2014-03-03
Högt tänkande om klassförtryck och skrivande. 2013-12-18

Utdaterat