Har känt ett tag att jag vill förklara varför… [projektet] …heter just Ofrivilliga Spasmer. […]

Överlag är jag en förhållandevis tyst person. Visst, det händer att jag tar plats, men som oftast håller jag mig utanför (mer finns att läsa här). Detta beror dels på blyghet och dels på trygghet. Rent generellt behöver man inte stå till svars för något om man inte säger något. Ibland orkar jag inte prata eller ta diskussionen. Men jag har uppenbarligen ett behov att att göra det.

Jag har alltså en konflikt inom mig, den mellan mitt behov att vara tyst och mitt behov att  öppet diskutera saker.
Visst kan man romantiskt säga att man skriver för att det är ett”kall” eller något; men jag kan säkert säga att det inte slagit mig förrän på senare år att jag kan få utlopp för mina tankar via skrift.


Mitt behov att uttrycka mig är ofta större visavi mitt behov att hålla tyst. Även under stunder då jag hellre skulle vara tyst; det är inget jag bestämmer över.

Därav heter den här [samlingen] skrifter […] Ofrivilliga Spasmer. Att skriva är en typ av tics jag har, det är inget jag planerade att börja göra, 

// Johan T-Katiska den 130816.

Till Om… / Startsida.